Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> su doi

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 duahanhtoi
 member

 ID 67526
 04/29/2011su doi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Khề kh

....Ba mươi su năm ci sự đời
Cng danh sự nghiệp vẫn thế thi
Khng ln,khng xuống, im một chỗ
Ngoảnh đi, ngoảnh lại...khọm mất rồi..

......
Một nch hai con cng một vợ
Miếng cơm manh o chẳng phải chơi
Lắm khi chặc lưỡi...đời l nợ
Sống ở trn đời phải thế thi
....***....
Buồn gh
DHT


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network