Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> Khng thể ng gục!.....

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 nguyennhatanh
 member

 ID 68015
 05/31/2011Khng thể ng gục!.....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Em đi rồi, sao trời buồn
mưa mi...
cơn gi sầu, x nt
tri tim ti...
i tăm hồn, sao giờ đy
c quạnh...
Giọt lệ đắng, đang thắm vo
da thịt...
Ti giờ đy như người khng
linh hồn...
Muốn ng gục, để từ bỏ
tất cả...
Nhưng khng thể, chỉ v cn
nợ đời chưa trả!...Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network