Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ tự do >> KHỈ CHỦ

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 toixinsangsay
 member

 ID 83476
 03/13/2017KHỈ CHỦ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Khỉ gi l lẫn thch ma may,
Một đm đười ươi ngồi vỗ tay,
Thủy Lim thạch động chừng sụp đổ...
Bịt mủi,bịt mồm,tiếng ch bai !!!ĐẦN CHỦ

Trời ở trn cao,ng xuống cười,
Ỵ trước, ăn sau,lũ ngược đời,
Sinh ra con trước,rồi sinh mẹ,
By tr đần chủ,lũ đười ươi !!!!


Ai coi,hiểu sao hiểu kkk...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 714627
 03/18/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 toixinsangsay
 member

 REF: 714632
 03/19/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
(Đọc chơi )

NI VỚI TẬP


Trng ra th giống cha con,
Thằng cha tham độc,thằng con ngu đần,
Thằng con đổi đảng thay dn,
Thằng cha bnh trướng,chiềm dần Biển Đng.
Xua tầu đnh c cuồng ngng,
Bảo rằng"Biển đảo của ng lu rồi" !
Măc cho Thế Giới ch cười,
Ci phường ăn cắp của người về ta ,
Thằng con l giống khỉ gi,
Lm vương đất Bắc,hơn l quỷ Nam,
Biết mnh gi sao vẫn tham,
Chết rồi tiền của để lm chi đy,
Chẳng th để tiếng thơm ly,
Ci đầu con chu c ngy ngẩng cao !!!!

Nghe lời lo khuyn đi no !

Người cũ.


 

 maicuoi
 member

 REF: 714670
 03/21/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hello!
Binh di...don gian...!


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network