Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tn dc, bốc pht >> Hạnh fúc mọi nơi, mọi lúc...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85798
 03/19/2019Hạnh fúc mọi nơi, mọi lúc...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Vừa làm vừa xả stress...


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722571
 05/16/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mày th́y tao fản ứng nhanh khg hả ?

B́m v đy...


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722572
 05/16/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Moto khg bay, vợ bay...

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722573
 05/16/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cá 25 cents là wí dị khg th́y được thằng nhỏ của em ??
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722575
 05/16/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tuấn Hưng April 11
Đời ny coi như bỏ
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722596
 05/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
T̀m nhìn khg được xa !!! 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722616
 05/23/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
n lít fó tu đy... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722624
 05/24/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thi đi nghe ḿy cha ṇi. Mắy cha xạo như... Vịt C̣ng !!! 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722670
 06/07/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đứa con từ trong fòng ngủ của nó, chạy ra, hớt hải :
- Ba ơi,Má ơi, v fòng con, coi con cắc kè, nó bị cái dzì kià !
Đùng, đùng...Xúm nhau chạy v fòng coi...
- Má : Chắc nó mun đẻ...
- Ba : Đ̉ ba típ nó 1 tay...
Ba thử đưa tay nắm ĺy cái... gì như là cái trứng, đ̉ kéo ra... TRUUÚ́́́́́́́́́́́́T... Nó lại thụt v trong lại...

Thi mình đem nó đi bác sĩ thú y...
Đ́n bs thú y,Ba và con đợi ngoài fòng khách. Má đem con cắc kè v cho bs khám..
Ṃt h̀i lu Má xách con cắc kè ra.
- Ba,con : Sao em ? Sao Má ?
- Má : Thi mình đi dzìa. Bs nói,con cắc kè này khg th̉ đẻ được,vì nó là con tŕng ! Vừa r̀i nó chỉ...thủ dm mà thi !


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722681
 06/10/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đy chắc chắn khg fải là Chúa Gi-Su...

nh/help)
Message Icon:


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 722682
 06/10/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trạm thu fí Cy Ḷy ?? 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network