Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Khoa học >> Đy l cch giải cứu xe t bị sa lầy cực kỳ thng minh của người Ả Rập

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 taolao
 member

 ID 83802
 08/14/2017Đy l cch giải cứu xe t bị sa lầy cực kỳ thng minh của người Ả Rập
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 716632
 08/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cn đy l cch chm cứu cực kỳ ngoạn mục của người Ấn Độ(hay l người Pakistan ??)... 

 taolao
 member

 REF: 716633
 08/23/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bc Hưu hnh như đ l tầm quất chứ k phải chm cứu 

 huutrinon2017
 member

 REF: 716645
 08/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Uhm, đồng với bc TL... Gọi l tẩm quất(massage) c lẽ chnh xc hơn...

Clip 'c ph' ở thi nguyn giẫm đạp ln hng trăm người gy xn xao... 

 taolao
 member

 REF: 716651
 08/27/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thần Hưu, mấy ci zụ tằm quất ny c đi lc bị tr hnh. Lức thời 80 đa phần tất cả bến xe đm đều c đấm bp, zt hơi, cạo gi...... giờ th k cn nửa.

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network