Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Khoa học >> Nhà khoa học điên' vĩ đại nhất lịch sử

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 taolao
 member

 ID 83826
 08/27/2017Nhà khoa học điên' vĩ đại nhất lịch sử
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 718556
 01/02/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cảm ơn nhiều nha bác tàoloa,
Những ông nầy tua nghĩ cũng chưa điên lắm,
Nhưng người ta có điên, th́ điên cả thể giới điều kinh phục

Bộ VN ḿnh không có một tiến sĩ điên hay sao,
Những ông nầy điên chỉ làm cho một dân tộc của ổng điêu đứng
Mất gốc mất nguồn,
Mất tiếng nói, th́ mất luôn cả giống ṇi,

Vậy VN không có người quả điên sao

nhiều nha bác tàoloa, 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network