Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Khoa học >> Holograms...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 83890
 09/24/2017Holograms...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Holograms in China...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 716923
 09/24/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Japan 7D technology for 2017 Most Admiring (7D projector for new world by japan)| By TodaysTools..._________________________________________________________________

Đề ti ny thần HU c đề cập sơ wa trong 1 topic(cũng lu rồi) ni về 'Project Blue Beam' của NASA, hầu fục vụ cho nhm ti fiệt TRẬT TỰ MỚI THẾ GIỚI (New World Order...)

Bấm vo đy để xem "Project Blue Beam conspiracy theory suggests NASA has secret plans to create new world order"


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 717215
 11/07/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cc bạn c từng thấy 'sine wave' chưa ? Sine wave, l ln sng nước hnh dạng hm số sinus... Chưa fải khg ? Biết lắm m... Hy coi đy... 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network