Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Xem và học hỏi...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85799
 03/19/2019Xem và học hỏi...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
If you have the will you can do anything...


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 cafekho
 member

 REF: 721323
 03/19/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đă xem !


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721326
 03/20/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Coi rồi hả ? Học được dzì khg ?...Thần HU học ̣được fần lý thuyết, fần thực tập thì... chưa ! Mà coi bộ hơi khó... Chắc khiêng khg nổi cái bánh xe đó wá !

Lâu nay cafekho đi đâu,khg thấy xuất hiện trên DĐ ? Làm ăn dạo này khâḿ khá khg ?
Tài khoản được 1 triệu US$ chưa ? Nói cho thần HU chung dzui dzới coi... 

 cafekho
 member

 REF: 721335
 03/21/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hi, Thần Hu

Mấy lần lên diễn đàn không được tưởng diễn đàn ngủm rùi nên không vào nữa. Hôm kia thấy vào được lật đật nhào dzồi hộp thư xem coi Có Tỉu Thư nào nhớ nhung ḿnh không, nào ngờ đâu không Có!
Thôi kệ đi, Xui th́ chịu.
Xem thôi chứ không học v́ không dùng tới, mấy cái máy này CF đă từng dùng qua đó mà, giờ hêt rồi
Tài khỏn cũng kha khá nên ko cần làm lụng nhiều nữa, giờ lo kiếm vk nữa thôi à !


 

 ongsapgia
 member

 REF: 722603
 05/19/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thưa ! Chào ông Hưu ! Chú Khờ !
- Đi đầu lang cuối làng mí gặp được hai người quen quen !Lâu không về Làng,thấy vắng vẻ quá !
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
( Xin lỗi cụ VĐL ).''' '


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network