Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Xung quanh đề ti về KUMANTHONG - BP B KINH DỊ

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 85800
 03/20/2019Xung quanh đề ti về KUMANTHONG - BP B KINH DỊ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
C rất nhiều clip về đề ti ny .Bạn no quan tm click vo đy :KUMANTHONG

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721327
 03/20/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ch́ wá , 'Cu Ma Thòng' ! Toàn mua từ bn Thái Lan v̀... Ńu xút xứ từ Vit Nam, chắc chắn bán khg ra, fải hong Th̀y ?!

By giờ, bùa ngải này chuỷn wa hình thức búp-b !

Thời th̀n HU(còn nhỏ), loại bùa ngải này được gọi là 'Thin Linh Cái', và fải gít 1 bào thai còn śng trong bụng mẹ, m̉ đem ra đ̉ luỵn bùa ngải 'Thin Linh Cái'... Hành đ̣ng tà ác nn ít người theo hành xử !... Mua ḿy con búp-b 5-10 trịu/1 con, v̀ xử dụng, lịu có bị lừa đảo khg ?


Nghe đọc chuỵn v̀ luỵn Thin Linh Cái...


 

 nguoihaiduong
 member

 REF: 721393
 03/29/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721400
 03/30/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nói dzì thì nói, chớ hịn nay 'Cu Ma Thòng' là đ̀ tài đang ăn khách, được nhìu người đ̀ c̣p tới thường xuyn. Dưới đy là 1 cờ-líp th̀n HU th́y được trn Facebook.... 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network