Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Gỡ rối tơ lng >> ĐỜI!

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 linhcom
 member

 ID 84032
 11/25/2017ĐỜI!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Quen gi th n ganh tị, trước mặt th chị chị em em, sau lưng l ngn dao gm v bụng, ght ci thứ bạn giả tạo, bởi vậy chả chơi đc con no.
Song, quen trai, trai đẹp ko ham, trai xấu ko chơi, trai bnh thường ko hứng th, kiểu ny... anh muốn em sống sao?
Chắc sống 1 mnh cho an, khng quơ đũa cả nắm, trong đời ta, chả c 1 thằng đn ng, hay 1 con ả đn b để ta phải để lại 1 dấu chấm trong đời. Ngộ! Bạn b, trai gi g đu khng biết!

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network