Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> 3phan

 Bấm vo đy để gp kiến

 tennhaque
 member

 ID 67416
 04/21/2011



3phan
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
====

1
==

==

Tiếng đn Mozart


Nhặt vần thơ ,ln trộm nhn
Trn trong tm tuởng mun nghn n bay
một vạt di ,một huơng say
Một nhnh non mới hy hy thng ngy

Dừng chn gh lai chốn ny
Sao như lạc buớc thin đng bồng lai
Ơ ny mi tc c di
Sợi bung sợi thả sợi no buộc ti

Cho ti một kho mắt cuời
Nt nhn tha thiết thay lời thiết tha
Go chiều bung tiếng ngn nga
Lng ti văng vẳng tiếng đn Mozart







==





Đm v cng

Sớm mai ny lai thm ngy cứu rỗi
Cả trần gian vang dậy tiếng kinh cầu
Đm thnh ha Cha sanh trong mng cỏ
Cng tnh em ngầm ngập đến mnh mng




===


image 1
===

Photobucket" />




hv dai
Đuờng về


Đuờng về vẫn chỉ mnh ta

Em l con mộng cch xa khoảng đời

Ừ thi qun nhớ một thời

Lung linh mộng ảo em nguời cch xa





Xẩy chn bn bng chiều t

Vng tay lơi lỏng xt xa bng hnh

Biết rằng qun trọ rồi đi

M khng giấu nổi từ ly ngậm ngi








hv dai



<Vagabond








==







Thơ tnh


1qgnt


Thời Gian


Thời gian nhanh qu ai ngờ

Sầu rơi c đọng tủi hờn tm tư

Chừ ni ngy tối đm m

Cht trong kỷ niệm lao t buồng tim



Nhạt nha khuất lấp cnh chim

Hong hn khp kn biết tm đu em ?

Phố xưa ,hoa lệ nh đn

Vầng trăng giờ nửa mảnh treo lững lờ



Chn chn mỏi gối bơ phờ

Tnh xưa xưa giống : Bi thơ ngập ngừng

Đm hun khi thuốc mịt mng

Xa nhau xa cũng :Mun trng thời gian


Tay quơ ,tay quắp nm vng

Mộng tan theo khi đivo hư khng

Souvenir


qgnt  3



==