Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > H́nh ảnh >> Gặp gỡ bạn bè trong ngày lễ hội Lục Bát 2013

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 bagiacodon
 member

 ID 76213
 09/12/2013Gặp gỡ bạn bè trong ngày lễ hội Lục Bát 2013
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

GẶP GỠ BẠN BÈ TRONG NGÀY LỄ HỘI LỤC BÁT 2013Bagiacodon đă đến hội Thơ Lục Bát 2013 để gặp gỡ các anh chị và các bạn thơ văn Hà Nội và các anh chị văn thơ ở Thành phố, Tỉnh xa đến dự lễ hội Lục Bát 2013

Bagiacodon không vào hội trường xem chương tŕnh lễ hội Thơ. Bagiacodon dạo một ṿng ngoài sân. Sân hội nh́n quanh đa số là các anh chị và các bạn bagiacodon đă quen biết. Đông vui lắm.

Bagiacodon xin giới thiệu với cả nhà h́nh ảnh Bagiacodon và các bạn văn thơ vui bên nhau trong ngày lễ hội Lục Bát 8/9/2013 tại Hà Nội


 photo IMG_6117_zps52faf8e9.jpg


 photo IMG_6126_zpsa97b3f29.jpg

 photo IMG_0853_zps6d5319d5.jpg

 photo DSCN5790_zps755d04e7.jpg

 photo IMG_6040_zpsf2853f7c.jpg

 photo IMG_6113_zps4f9c4aab.jpg

 photo Lb138_zps2b46acb4.jpg

 photo IMG_6061_zps89aa8031.jpg

 photo IMG_6053_zps0f0bdd5e.jpg

 photo IMG_6115_zpsdb7a63bb.jpg

 photo DSCN57802_zpsb41f3b7f.jpgAlert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 dangdep
 member

 REF: 662904
 09/12/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vui thật vui cả nhà ạ.

 

 bagiacodon
 member

 REF: 662907
 09/12/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chào em Dangdep. Bagiacodon chúc em Dáng luôn vui nha


Anh chị em biết nhau qua các trang thơ. Nay cùng nhau về dự Hội. Hội thơ đă vui càng vui thêm em Dáng à


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network