Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> When You think different !

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon2017
 member

 ID 85737
 02/13/2019When You think different !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
When You think different !...


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 721140
 02/14/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chim bay y như thật, ủa sao k thấy đu cnh cy nhỉ.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721141
 02/15/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Họ chưa đi tới f̀n m̀m đó thi TL à... Có lẽ họ chờ coi có thương f̉m hóa được(bán được hay khg ?) món hàng đó khg ?, ŕ̀̀i mới cho ra f̀n m̀m chim đ̣u cành... HU đã có cùng thắc mắc đó, như TL, khi coi cờ-líp này... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721155
 02/17/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Real-life Transformers via ViralHog... 

 taolao
 member

 REF: 721156
 02/17/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 taolao
 member

 REF: 721157
 02/17/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trong đoạn video sau c chiếc xe BMW m thần Hưu đang.
Tốn km để tạo chiếc siu xe kinh dị đ. 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721161
 02/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ngoài khoa học kỹ thụt ra, còn có 7 tình lục dục nữa...

Yu F̣t...


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721163
 02/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chinese Kung fu...


Hay wá, fải khg TL !?... Đừng lo...Tàu chuyn mn làm hàng nhaí mà !!! (fake video)


 

 taolao
 member

 REF: 721173
 02/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiKhng phải kung phu m chơi cầu vợt,

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721188
 02/21/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cng fu tíng Vịt có nghĩa là : có cng luỵn ṭp. B́t cứ 1 mn gì ta có cng luỵn ṭp cho đ́n mức thành thạo đ̀u có th̉ nói là ta có cng fu... Trường hợp chơi đánh c̀u giỏi cũng có th̉ nói là ta có cng fu chơi đánh c̀u...

Ty,Mỹ tụi nó học lại của Tàu, hỉu ṃp mờ rằng có 'cng fu' là có 'võ ngḥ' !
Mình học tíng Tàu thẳng từ người Tàu thì t́t... Học tíng Tàu wa tíng Ty , tíng Mỹ thì... có nguy cơ tṛt khá cao !

Th̀n HU cũng mới bít, thời gian g̀n đy thi, 'Thượng Hải', tíng Tàu đọc là 'Săng Hải', đọc theo Ty là 'Shăng Gai'! vì Ty,tụi nó đọc m 'H' khg được, nn mới ch́ ra cách đọc như ṿy ! (xe gắn máy YAMAHA, tụi nó đọc thành 'YAMAKA')

Cng fu đánh c̀u của tụi nó trong cờ-líp khg đ́n mức đ̣ ṿy đu ! Video ghép thi!

Đy là cng fu...

Đy cũng là cng fu... 

 taolao
 member

 REF: 721192
 02/22/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiHnh c gi đ k phải kung phu m l thể hnh đẹp. Tập luyn cng phu v uống thuốc tăng trọng v ăn uống tốn km lắm.

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721239
 03/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đua xe gắn máy hả, hả ? Đợi chút, cho tui xin đăng ký thi đua dzới...

,


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721240
 03/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
M F̣t ! B̀n tăng h̀i nào tới giờ chưa bít ngán thằng nào h́t ! 

 taolao
 member

 REF: 721241
 03/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network