Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 96
Total Posts/Góp ư kiến: 1747

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
thynguyen81

Date   12/27/2007 8:15:28 PM
Gender Female 
Marital status Separated 
Country Vietnam 
Educational MA/MS/MBA 
Occupation giao vien chuyển ngành 
About me Con dồn lo toan thành khối. Đưa trên vai mẹ nửa đời. Con đi sân người dăi nắng. Một ngày về lại hong mưa.  
   
  Send Email/Goi Email to thynguyen81
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep