Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 27
Total Posts/Gp kiến: 41

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
victormuoi

Date   2/27/2008 7:12:10 AM
Gender Male 
Marital status Single 
Country Vietnam 
Educational Others 
Occupation kinh doanh  
About me Mải miết đm đm đo củ la. Cả ngy mn mỏi ngắm lưng tru. Tối về cơm nguội u em nấu. Nước tr nụ vối uống bấy lu.  
   
  Send Email/Goi Email to victormuoi
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep