Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 44
Total Posts/Góp ư kiến: 62

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
vanthoai

Date   6/14/2009 7:26:38 PM
Gender Male 
Marital status Widowed 
Country Vietnam 
Educational High School graduate 
Occupation Unemployed 
About me Bản thân thích cười đùa vui vẻ . Xem đời là ảo mộng . Tránh xa mọi sự tranh đua có tính cách lợi ḿnh hại người . Đang tập ăn chay và không phiền giận bất cứ ǵ gây khó chịu cho bản thân . 
   
  Send Email/Goi Email to vanthoai
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep