Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 149
Total Posts/Góp ư kiến: 112

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
sidoan

Date   10/11/2010 8:30:08 PM
Gender Male 
Marital status Separated 
Country Vietnam 
Educational Some college 
Occupation Giáo viên 
About me Anh vần trăng long lanh trên mặt nước Rạng tinh khôi khơi mộng ước nhân loài Nh́n liễu rũ dạ nuối tiếc u hoài Ḷng nức nở nhưng ai nào thấu tỏ  
   
  Send Email/Goi Email to sidoan
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep