Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Lỗi hẹn cng ca dao
by  Thanh Nguyn


Vườn nay người khc đ ro
Khm mai thay chỗ khm đo ngy xưa
Em ngồi giặt o giữa trưa
Đu rồi mi ht vu vơ một mnh
Em ngồi giặt o lặng thinh
V cho sạch những vết tnh cn vương
Giũ cho vơi bớt giọt buồn
Phơi cho kh hết nhớ thương xa vời ...
Đn Kiều được mấy khc vui
Thơ Kiều c vận vo đời em chăng ?
Tnh so chưa đủ ngũ m
o chồng con đ nặng oằn dy phơi
o ca dao gi cuốn rồi
Cu ca dao trả cho người khc qua
Tc mai rũ bng hin nh
Chuyện xưa d nhắc cũng l chuyện xưa
Em ngồi giặt o giữa trưa
Rt bn tay vẫn v chưa sạch lng .

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network