Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Sao
by  Trần Quốc Hoàn


Ngày anh quen em trên trời sao nhiều lắm
Sáng rực trời ngàn vạn ánh sao xa
Mùa thu đến, lá vàng rơi vội vă
Và trời sao cũng đă thưa dần.

Mỗi đêm thu, tôi lại đếm một lần
Mỗi lần lại thấy thiếu đi nhiều lắm
Hay là sao ôm mối t́nh thầm lặng
Để tắt đần ánh sáng của t́nh yêu?

Qua một đêm, sao đă ít đi nhiều
Cho đến hôm nay, chỉ c̣n là duy nhất
Một ngôi sao dường như sắp tắt
Đang loé lên những tia sáng cuối cùng!


Hanoi, 13 Nov., 2002

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network