Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Sư Huynh
by  Bùi Chí Vinh


Nếu ở trên đời c̣n tiểu muội
Th́ tất nhiên phải có sư huynh
Mỗi lần tiểu muội mà le lưỡi
Là sư huynh có dịp giật ḿnh

Mỗi lần tiểu muội mà chun mũi
Là sư huynh có dịp thất kinh
V́ chúng ta có cùng sư phụ
Đồng môn khác họ dễ cảm t́nh !!

Sư huynh có tên là anh cả
Bị tiểu nương liên tục liếc dài
Sư huynh sợ quá nên thu nhỏ
Mà nương nương vẫn gọi : "anh hai "

"Anh cả , anh hai" đều người lớn
Sao vụng về đỏ ửng vành tai ??
Ở đời nếu mất tiêu tiểu muội
Th́ sư huynh sống để Làm ǵ ?!

Nhưng nếu có chừng 10 tiểu muội
Th́ sư huynh đành hát : "Biệt ly " !! .....

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network