Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Sự tích cột thu lôi
by  Bùi Chí Vinh


Không hề cháy thịt cháy da
Vậy mà thân thể tan ra dễ dàng
Lặng yên hết lệ tuần hoàn
Chỉ c̣n lại giữa trần gian hai người

Chỉ nghe môi thật là môi
Mắt thật là mắt có lời bên trong
Đáng ǵ cái lạnh mùa Đông
Gió càng mang rét càng hồng má thêm

Một người nhỏ nhẹ xưng: Em
Mở đầu tiếng sét có tên "ái t́nh"
Bầu trời đột ngột b́nh minh
Chôn chân anh đứng một ḿnh... thu lôi !

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network