Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: lotusmell
ID:
406532

Date ngày Ghi Danh 4/11/2018 11:13:23 PM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1962
City TP Saltlake  UT
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 4 Inches (163 cm)
Weight Nặng 130 lbs (59 kg)
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn Some college
Occupation NN Retired
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Kind,compassionate,mature,faithful,strong of my,great of heart ...a widowed woman have spiritual soul anh mind,seriously...
Looking T́m Look for a Widowers or singles man,have no smoking,no drink,mature,kind ,have good heart ,strong heart and great minds ,spiritual....etc...one who’s serious looking for one for rest of life...
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links