Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thắc mắc, gp >> Bộ trưởng T Lm: Mỹ l một trong những đối tc quan trọng nhất

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 85851
 04/27/2019Bộ trưởng T Lm: Mỹ l một trong những đối tc quan trọng nhất
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

ng nầy lại chuản bị nổi gt cc bc v chủ tịt thủ knh yu
Mời b con bấm vo hnh để đọc thm


The Pulpit Rock

Bộ trưởng Cng an Việt Nam T Lm (phải) được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tiếp đn tại Nh Trắng ở Washington DC hm 24/4. ng T Lm cn gặp gỡ cc quan chức cấp cao khc của Mỹ trong chuyến thăm Washington tuần ny. (Twitter John Bolton)

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 721502
 04/27/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ủa lu hng dz đy sao by giờ qun để gỏi hnh vy ta

 

 tuatethy
 member

 REF: 721503
 04/27/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
m m m ra rồi

 

 tuatethy
 member

 REF: 721504
 04/27/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
đầy tin được bit bc
Tao c chi m

Rồi bc
Bị bệnh virt lạ
Bc Đinh thể Huynh
, Mất tch khng c hồi m,
V bc l mua vẻ tu suốt khng c ga để ngừng
Đến giờ bc chủ đảng tịt thủ knh yu, đang gởi những lời chc mừng đến cc chủ tịt nước sản khc, m tn hnh khng thấy dung nhạn chủ tịt thủ l knh yu của nước ta đu hết


 

 tuatethy
 member

 REF: 721505
 04/27/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đọc tiếp nha b con,
chơi vui vậy m
V mấy hm nầy vắng bc chủ tịt thủ l knh yu nn nhớ bc
c mấy bi chuyện vui lời ni ngọc vng của người đầy tớ,
ni cho ng chủ nghe,
"Đất nước ta khng bao giờ đẹp như hm nay,"
mời b con bấm vo hnh bc chủ


The Pulpit Rock 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network