Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lm, truyện cười >> Đi lm

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 cohangxomcali
 member

 ID 71617
 03/21/2012Đi lm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hồng đẹp l hồng c gai
Gi đẹp l gi... nạo thai nhiều lần.

Thứ Hai em phải đi lm
Thứ Ba em cũng v lm phải đi
Thứ Tư lm việc nn đi
Thứ Năm cng phải vội đi để lm
Thứ Su em cũng phải tham
Thứ Bảy bận qu v lm phải đi
Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nh buồn qu c khi... đi lm.

Bướm đồng động đến th bay
Bướm nh động đến lăn quay ra giường
Chim đồng bp ci chết ngay
Chim nh bp ci cng ngy cng to.

Mời anh vo qun kara
OK em đ mở ra sẵn sngAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network