Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> Phim Siêu Hài: 3 Chàng Ngốc (3 Idiots) Thuyết Minh [Full]

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 capheden
 member

 ID 73179
 08/22/2012Phim Siêu Hài: 3 Chàng Ngốc (3 Idiots) Thuyết Minh [Full]
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Bấm CC để có thuyết minh tiếng Việt


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 titimiu
 member

 REF: 637836
 08/24/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Phim quá hay!

Nội dung phim hài nhộn nhưng sẽ làm cho những ai theo dơi cũng... khóc, sẽ có nh́n khác về cuộc sống, công danh, sự nghiệp và cả t́nh yêu.

Cám ơn Capheden! Chúc bạn luôn vui như những chàng ngự lâm trong phim nhé.


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network