Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lâm, truyện cười >> CHUYỆN CƯỜI BÁO CHÍ VÀ FACEBOOK

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 toixinsangsay
 member

 ID 83556
 04/14/2017CHUYỆN CƯỜI BÁO CHÍ VÀ FACEBOOK
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
BÁO CHÍ & FACEBOOK (st)
Ở Việt Nam bây giờ:
- Người chết th́ báo chí đưa tin, cá chết th́ facebook đưa tin.
- Đàn bà bị hiếp th́ báo chí đưa tin, dân tộc bị hiếp th́ facebook đưa tin.
- Dân các nước TBCN biểu t́nh th́ báo chí đưa tin, dân các nước XHCN anh em biểu t́nh th́ facebook đưa tin.
- Ai ăn cá mà sống th́ báo chí đưa tin, ai ăn cá mà ngáp ngáp th́ facebook đưa tin.
- Biển màu xanh th́ báo chí đưa tin, biển màu đỏ th́ facebook đưa tin.
- Tàu nước ngoài tông ch́m tàu ngư dân Việt Nam: báo chí kêu là “tàu lạ”, c̣n facebook gọi là “tàu quen’.
- Người dân đi biểu t́nh: báo chí nói tại Việt Tân, facebook th́ nói tại Việt gian.
- Báo chí viết bài ca ngợi thường lấy bút danh, facebook viết bài ca ngợi lại lấy đích danh.
- Nếu cô A bị bỏ tù th́ báo chí đưa tin, nhưng nếu cô A đoạt giải nhân quyền th́ facebook đưa tin.
- Hỏi Việt Tân là thằng nào th́ báo chí lơ tơ mơ, nhưng hỏi Việt gian là thằng nào facebook nói trúng y chang.
- Nhà báo mà bị đánh th́ facebook bênh vực, nhưng nếu facebooker bị đánh th́ nhà báo giả bộ “gặp nhau làm ngơ”.
- Nhà báo viết hay được thưởng bằng tiền, facebooker viết hay được thưởng bằng like, (hoặc bằng nhà tù). He he...
[Nguồn: Facebook Phát Lư (Fb: Ku Tèo)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network