Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lm, truyện cười >> Định nghĩa thng minh của bố vợ

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 taolao
 member

 ID 83914
 10/10/2017Định nghĩa thng minh của bố vợ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
C con gi phn vn hỏi bố:
Theo bố, trong hai người bạn trai của con đến nh ta hm trước, ai l người thng minh hơn?

- Theo bố, ci thằng cao to c vẻ thng minh hơn?

- Sao bố biết?

- V hm nọ n hỏi: 'Chắc thấy hai đứa chu đến, hai bc mừng lắm nhỉ?'

- !!!

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 quenvoinho
 member

 REF: 717071
 10/17/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


sai tt nt


ci thằng thng minh hơn l thằng thấy ổng mừng m lm bộ như ko biết g hết


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network