Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tiếu lm, truyện cười >> Plus drlE đu năm

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 tuatethy
 member

 ID 85631
 01/13/2019Plus drlE đu năm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
C g vui cười bằng những chỉ dzui du năm,

Đ l một nguồn nghị lực lấy dzẫy ln sức sống cho cả 365 ngy bạn nhĩ!

Mời bạn v ti cng cười cho 1 sinh đi nầy,

Những khoảng khắc đng yu của em b sinh đi đng yu nầy

Mời xem video dưới đy


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 tuatethy
 member

 REF: 721040
 01/13/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
coi ci nầy dổ ai hổng cười
tui hổng tin


 

 tuatethy
 member

 REF: 721069
 01/30/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hm nay trời tuyết nn mnh bỏ hnh cười về neiges hả


Ui xe ơi l xe, c ai ở đ cứu xe tui,
m giờ tui cũng bị kẹt đầu ở đy rồi
huhuhuhu m ơi cứu con


 

 tuatethy
 member

 REF: 721070
 01/30/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cng việc ư!
Hm nay đi đi lm ư!


vậy m patron n cứ tới
trời tuyết mặc tuyết, cũng vẫn tới

Cn ti c một cng vic đin rồ


 

 taolao
 member

 REF: 721091
 02/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lạnh thấu xương!

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network