Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn ha >> Văn ha (VN,Chị Na...)

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 83510
 03/25/2017Văn ha (VN,Chị Na...)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
 photo ChineseTurists_01_zpsuwtxkpwb.png

 photo ChineseTurists_03_zpszo08qlob.png


Bấm v đy-->Du khch Trung Quốc 'đại no' Paris

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 hatlinhh
 member

 REF: 714706
 03/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xem m thấy xấu hổ

Người Việt mnh cũng gần gần giống

Nếu khng biết th khng tội

Biết m khng chiụ bớt đi th đng đnh đn, hihic. 

 taolao
 member

 REF: 714715
 03/25/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 ktnongnghiep
 member

 REF: 714718
 03/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tại sao họ vẫn v tư xả rc bừa bi nhự vậy? Nếu chnh quyền quyết tm tm v xử phạt thật nặng về hnh vi trn liệu họ c dm lm thế nữa khng hả bc?

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network