Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Âm nhạc, điện ảnh >> Vết Thương Sỏi Đá

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 dasong
 member

 ID 75832
 07/13/2013Vết Thương Sỏi Đá
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 659204
 07/13/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

cùng 1 nhạc phẩm tuyệt vời được trình bày qua 2 giọng hát tuyệt vời

ko thể nói anh Phương hay hơn anh Châu hay ngược lại

tuỳ tầng rung mỗi người thôi

riêng tui thì tui thích giọng anh Phương hơn nhấn rỏ nốt hát hùng hồn

anh Châu thì ủy mị thước tha qúa


cảm ơn chị Dasong cho nghe nhạc hay cuối tuần


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network