Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> Phim o Lụa H Đng-The White Silk Dress 2006

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 buonlangthang3
 member

 ID 86508
 01/21/2022Phim o Lụa H Đng-The White Silk Dress 2006
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Cuối Tuần Xem Phim o Lụa H Đng-The White Silk Dress 2006cuốn phim o Lụa H Đng - The White Silk Dress một cuốn phim Việt Nam đ tốn chi ph trền 2 000.000 usd lc 2006 một chi ph khủng lc bấy giờ.một cốt truyện đầy Nghiệt Ng v chiếm rất nhiều nước mắt cho số phận Kẻ giu Người Ngho trong thời thế chiến tranh loạn lạc.
Phim rất hay cc Bạn nn xem.
Alhdposter.jpg

The film poster.
Directed by Luu Huynh
Written by Luu Huynh
Produced by Phuoc Sang Films
Starring Trương Ngọc nh,
Nguyễn Quốc Khnh
Music by Đức Tr
Distributed by Phuoc Sang Films
Release date
October 13, 2006 (Pusan International Film Festival)
Running time
142 minutes
Country Vietnam
Language Vietnamese
Budget US$2 million[1]


o lụa H Đng-The White Silk Dress Bch Khoa Ton Thư Mở


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 buonlangthang3
 member

 REF: 727301
 01/22/2022

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


o Lụa H Đng-the White Silk Dress

Sản Xuất Năm:2006

Directed by:Luu Huynh

Written by:Luu Huynh

Diễn Vin: Trương Ngọc nh,
Nguyễn Quốc Khnh

Distributed by Phuoc Sang Films

Người Đăng: Mắtnhung415

Hết

Mắtnhung415 chc tất cả cc Bạn xem phim vui vẻ


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2022 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network