Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Tlportation (viễn tải ?)...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 huutrinon
 member

 ID 83387
 02/02/2017Tlportation (viễn tải ?)...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Xin mời cc cao thủ bnh loạn...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 714104
 02/02/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thm 1 thm nữa n... 

 huutrinon
 member

 REF: 714122
 02/05/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Khg biết bản quyền(copyright ?) thuộc về ai ? Việc kiện tụng cn chưa ng ngũ !...

 

 huutrinon
 member

 REF: 714191
 02/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vịt cừu c muốn về VN, thăm người nh khg ta ?... 

 huutrinon
 member

 REF: 714192
 02/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Vịt cừu c muốn về VN, thăm người nh khg ta ?...
+++++ 1 vi comments để đi đi với những lời ft biểu của 'ch Hải cơm sườn'...


 photo Seacutelection_003_zpsyk5icsqn.png

 photo Seacutelection_004_zpszcqhzb3n.png

 photo Seacutelection_005_zpsalgtjepm.png

 photo Seacutelection_006_zpshi4mgn4s.png


 photo Seacutelection_007_zpsri4gh25n.png

 photo Seacutelection_008_zps0lwt92pt.png


 

 huutrinon
 member

 REF: 714194
 02/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
'Ft' cờ-lp trn v thần HU thấy 'ch Hải cơm sườn' ft biểu giựt le, tự đnh bng Việt Nam như 1 nước c nền du lịch được ft triển cao !?(cũng vui vui) nhưng sự thật chỉ l để chữa thẹn (c lẽ bị nh nước XHCN nhồi sọ)...


Thật ra,du khch (ngoại quốc cũng như Vịt Cừu) c cảm tưởng thế no về người VN, về nước VN,mời cc bạn xem cc cờ-lp dưới đy, để chng ta cng nhau tự ho ???

về VN,dưới thời XHCN, CSCN ?


[Bức xc] L do khch du lịch khng muốn quay lại Việt Nam...
V sao du lịch Việt Nam khng pht triển? ...vv... v vv...


 

 huutrinon
 member

 REF: 714199
 02/13/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nhớ lại chiện hm bữa Mn hỏi (khg upload 1 lần được nhiều hnh !),hm nay anh HU upload được rồi đ (5-6 ci comments của cờ-lp 'ch Hải cơm sườn',upload 1 lượt đ... Lm 5-6 comments, v save 1 comment th upload ln hnh mờ ,khg đọc được !).
Nhắn cho Mn nếu c hnh mới thử upload lại coi ?...

Tải 1 lần nhiều documents...


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network