Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Những hình ảnh ... shock trong cục Śng

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 huutrinon
 member

 ID 83541
 04/07/2017Những hình ảnh ... shock trong cục Śng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienChíc xe hơi BUGATTI CHIRON,trị giá 2.400.000 EURO ! chỉ là 1 trò chơi của những kẻ quỳn lực !... Với 2.400.000 EURO, có th̉ thay đ̉i được cục śng cơ cực của vài chục,vài trăm gia đình... Nhìn th́y những hình ảnh này, lịu chúng ta còn lo bài trừ CS,ủng ḥ Mỹ đi đánh Syria nữa khg !?... Cục Śng đi khi gợi cho chúng ta th́y nhìu cảnh ng̣ mu thũn tr̀m trọng !


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network