Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> THU O XANH

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 phuongtimhoang
 member

 ID 80976
 11/06/2015THU O XANH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


 photo ba6d6d2d-dcbe-44bf-960e-8ed8bc24bf32_zpsuchqehq5.jpg

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701883
 11/06/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thu.áoxanh photo b64ca8b9-c16a-4c80-a34c-bd4e139b31dd_zpschj7d7rb.jpg

 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701884
 11/06/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thu.áoxanh photo f5adcb47-66b4-4d06-b7bf-819df86d4ec1_zps4udwrqby.jpg

 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701885
 11/06/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thu.áoxanh photo 19e1bbb3-5409-48ca-ba0a-a56f0d179beb_zpszqryotub.jpg

 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701886
 11/06/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 photo 1d87d209-6b02-4e8c-a6b1-b82ce7a0d8b5_zpsfsjwagg2.jpg

 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701887
 11/06/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 photo 10178083_1699446876944968_1589303012675060545_n_zpsspr90ocd.jpg

 

 langthang88
 member

 REF: 701888
 11/06/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ma thu ny sương m nhiều gh, nhn...mờ mắt lun!

 

 violet13
 member

 REF: 701895
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Chị ơi

Sao m mờ mờ ảo ảo zị n... Chị cứ đưa thật ln đi.... Biết đu khng chừng...

B mật mnh chị em mnh biết...

Hihihiihiii


 

 huutrinon
 member

 REF: 701898
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
... Ci ny,nghệ nhn cố tnh chơi cảnh mờ mờ ảo ảo,chập chờn bng ma ?... C khi c vi người,nhờ tr tưởng tượng fong f,viết mail,xin lm wen,lỡ mai kia ft hiện người trong hnh mũi xẹp,mắt l,răng h,tai do,vv... th nghệ nhn chụp hnh khg trực tiếp chịu trch nhiệm !

... Chơi hnh kiểu ny đ m...


 

 thanhthien8
 member

 REF: 701902
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nghe đu bn Texas mưa lc đc tuy mưa dai mưa ko di
đu biết mưa lớn tri mất hnh ảnh, sắc mu thin nhin, hehe


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701906
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


PTH Mến Cho Anh LANGTHANG gh thăm
Đng l trời Vo thu
Nn đường giăng sương m
Anh bước đi cho kho
Kẻo đụng em by chừ.....hihiii


1 photo ea192dd4-d32e-4fa6-b8df-bf51a2822652_zpsdxv3frld.jpg


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701907
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiChị PTH Mến Cho Em Gi Mầu Tm VIOLET
Em Cưng ơi ! mờ mờ ảo ảo cho n đẹp mi
Đưa hnh thật ln l em bỏ chậy liền th buồn lắm hihhi

2 photo 05e92b5f-ebb6-4b47-bbd5-eea8ae78a7e5_zpsyizmwwpk.jpg
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701908
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiPTH Xin Cung Nghinh SP HUU !
Lại chỉ c SP l hiểu r đệ tử...khakha
D mắt chưa l, mũi khng xẹp mấy, răng th
h cht xu chứ hng h nhu, cn tai th vẫn
thnh như hồi con gi nha SP ...khakha , ma
HalloWeen nn lm ma chập chờn l đng gồi SP ui ! khaaaaa

 photo 579b7827-4107-45b9-8a61-484a71cb91f3_zpscb96pxdo.jpg
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701909
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiPTH Mến Cho THANHTHIEN !
Bn TX lc ny mưa qu trời, c chỗ bị lụt
nhưng nơi PTH ở th t thi , hahaaa mắt TT
khng thua g mắt bc OTO đu nha...ảnh chụp
bị mờ nn giả lm tranh nun..hihihii

 photo e36e10e0-232a-409c-a8b6-9ac007811f34_zps93dwnd9v.jpg


 

 leo66
 member

 REF: 701913
 11/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


cứ tưởng đi lạc ln cung Hằng

ngắm tin nữ ma với hoa Sen

hồn lng lng như ngấm hơi men

thn lảo đảo ng li con mắt

hehehengười đu gặp gở m chi
trăm năm ngồi ng

hổng thấy g lun


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701929
 11/08/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiNy ci ng LEO Hải Sư ơi !
Gặp ri bịt mắt m đi
Trăm năm chẳng c duyn g đu ng ...khakhaaa

....

Hm qua lại c con Oanh
Nhớ về một thủa o xanh thu vng

 photo 8223cb9a-4251-4d6f-b4ec-dbbd10abe55d_zps0jqcmghp.jpg


 

 leo66
 member

 REF: 701945
 11/09/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


ngy xưa Oanh ht dịu dng

by chừ cất giọng cả lng thất kinh

phượng vng o trắng nữ sinh

i giờ cn lại chằn tinh một b


----hahaha

tui trồn rồi

đừng chữi tui nghen

cả lng đang nhn


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701946
 11/09/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiChằng tinh cũng dm chọc
Tui bng một ci giăng ba mt liền ? ...kha....kha

B con đi cầy hết ri, khng ai cứu ng đu


 

 aka47
 member

 REF: 701958
 11/09/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cho xin hỏi chị PTH.

Chị ni bng anh Leo l chị bng thế no bng ở đu?

Em biết chị khng thể bng ton thn của ảnh m văng xa 3 mt được.

Tioanf thn của ảnh chỉ c lấy đ chọi thi.

Nhưng ở đy l chị BNG.

Vậy ci g th chị bng được.

Yu cầu chị giải thch.

Anh Jd xanh mặt ri đ.

hihiii


 

 leo66
 member

 REF: 701962
 11/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


anh bng em ci t ti giờ nghen Aka

hehe

mới học được chiu đn chỉ thần cng của PTH


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701966
 11/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


L BNG BI đy n
ng LEO cn đặt thm tn l Đạn Chỉ Thần Cng ! khakhaa
AKA47 bắn oan PTH ri nha, Bộ hồi nhỏ hai người
khng biết chơi bng sao c ?
Con trai th bng bi cn con gi th bng dy thun đ photo 9ff07aad-8e04-475f-863d-a60dc7b8bcc1_zpshlc2crqy.jpg

 photo 59cd5341-7197-46a7-957d-660dd62a2e21_zpsquodb6uw.jpg


 

 huutrinon
 member

 REF: 701970
 11/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
... Khi xưa ta b ta ngu,ta lấy dy thun ta wấn...con *u, png pung...


... Hm nay ta lớn ta khn, ta lấy dy thun ta bắn... lung tung... png pung...


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 701975
 11/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


SP lm cười pẻ pụng lun !
SP nhớ lc nhỏ c chơi bng bi hong ?
Đệ Tử cn nhớ ln lớp đệ thất vẫn cn chơi bng thun
trong sn trường đ SP ui !


 

 leo66
 member

 REF: 701978
 11/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


b chị ny biết yu trể qu ha


tui lớp năm l bỏ mấy tr đ rồi bắt đầu kua gi rồi


haha


 

 huutrinon
 member

 REF: 701983
 11/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
... 'Yu sớm,yu trễ,miễn yu l được'...
như Kỳ Khng Duyn trong cuốn PBN no đ đọc nghĩ của fans gởi đến trang FB của nng... Đng hng đệ tử...Những người yu muộn,thường yu mnh liệt lắm !?
... 'Tnh ca ma Hạ'
" ...Yu em d muộn mng
Nguyện xin ta mi bn nhau"


Nhận xt : website đề l tiếng ht Như Mai,nhưng theo ti, l tiếng ht của Thi Hiền...


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702001
 11/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mờ mờ cho n lng mẹn, dng đẹp qu đi thui


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network