Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> Du Xun

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 chieutim19
 member

 ID 83380
 01/29/2017Du Xun
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Hai chi em đi cha hi lộc đầu năm, cũng bon chen cho c với người ta hihihi


 photo 15.jpg

 photo 13.jpg photo 14.jpg

 photo 12.jpg


 photo 08.jpg

 photo 07.jpg

 photo 02.jpg photo 09.jpg


 photo 10.jpg

 photo 03.jpg

 photo 04.jpg

 photo 06.jpg

 photo 01.jpg

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 714075
 01/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Wow... Th Kiều,Th Dzn... Mỗi người 1 vẻ, 10 fn vẹn 10... Th Kiều,trong ci wần djeans b st,trng rất hấp dẫn... Th Dzn cũng khg km,nhưng khg nghe lời anh HU,cắt tc ngắn, bị mất đi hết mấy điểm !... Để tc ra di,tụp hnh cho anh HU chấm điểm nghe em, Th Dzn...

Th Kiều,Th Vn,Kim Trọng ở giữa...
ọng
Sau khi thỏa thuận vời tc giả tấm hnh,thần HU chỉ mua lại ci fần đổi tn m thi !(ga cả fải chăng)...Th Kiều,Th Vn,anh HU ở giữa...

 photo TKieuTVan_zpsiihggxfc.pngThật dzza, hnh ở trn chỉ l hnh họ vẽ sơ lại m thi... Hnh gốc,em ChieuTim19tuoi mới gởi qa cho thần HU đy...


 photo TKKTTV_zpskqcwuvqj.png


 

 sinnombre1
 member

 REF: 714076
 01/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 chieutim19
 member

 REF: 714077
 01/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Thật dzza, hnh ở trn chỉ l hnh họ vẽ sơ lại m thi... Hnh gốc,em ChieuTim19tuoi mới gởi qa cho thần HU đy..

---------Anh Hưu-----------

Đầu năm đầu thng đo hang mốc hố cho tui nhảy hả ng, hihihi

Tm xin chc anh cng gia đnh sang năm mới sự sự như nha.

Ps/ Em Chiều Tm bước sang năm 2017 vừa trn 40 chứ ko cn 19 tuổi nửa anh ơi hehehe


 

 chieutim19
 member

 REF: 714078
 01/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

親愛的哥哥,別來無恙~新的一年,小妹祝哥事事如意喔! 

 sinnombre1
 member

 REF: 714079
 01/29/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Em ChieuTim19 yu mến nhiều thật l nhiều ui,

Chc em năm mới vạn an, muốn g được đ v vạn sự như nha!Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


 

 huutrinon
 member

 REF: 714086
 01/30/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh HU khg biết tiếng Tu,Tm ơi ! Em chịu dạy,th anh HU học... Tiền học f đừng lấy mắc q, vừa vừa,fải fải th c thể xoay xở được, cng lắm anh HU trả bằng hiện thn cũng được m hả !?
M thi để anh HU đon cu trn coi h ? Thường thường họ hay đố cu : "Khg Thầy đố mầy lm nn !"... Tro qa,tro lại thnh : "Lm Thầy mầy khg nn đố !"... Anh HU lm thử với cu trn của CTm h ?

Cu của CTm :
親愛的哥哥,別來無恙~新的一年,小妹祝哥事事如意喔!

Của anh HU :
祝哥事事如,親愛的哥哥,新的一年,別來無恙~小妹意喔!
(đọc được khg em Tm? Khg được h ln,anh HU viết lại...)


Anh HU biết tiếng Kampuchia :
អូន ស្រឡាញ់ បង ទេ ?

CTm hỏi thử ai đ coi ? anh HU viết dz dzậy ? Cng lắm, theo anh HU học 1 kha, xong ngay ?

Rồi,c b hng xm vừa mới dạy anh HU cu ny (bả ku anh HU viết cho CTm đi,hy vọng bả đừng chỉ dz bậy bạ !?) :
我很喜欢你


 

 aka47
 member

 REF: 714088
 01/30/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Hot Girl du xun 2017... đẹp , dễ thương...


 

 sinnombre1
 member

 REF: 714105
 02/02/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bc Huutrinon ui,


我很喜欢你,你喜不喜欢我?
I like (love) you so much. Do you like (love) me, eh?
Tui thương (yu) Bc w Chời. Bc c thương (yu) tui hn, hả...?Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


 

 chieutim19
 member

 REF: 714109
 02/03/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

哈哈哈, 哥哥, 笑死我了


 

 sinnombre1
 member

 REF: 714110
 02/03/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


chieutim19 -REF: 714109 -Date:02/03/2017
哈哈哈, 哥哥, 笑死我了

Ha Ha Ha, Anh ui, Cười Chết Nun Thui.
(: (: (: (: (: (: (:


 

 huutrinon
 member

 REF: 714111
 02/03/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
OO哈哈哈OO,

, 我 不 笑 你 !我 喜 你 chế ! 

 sinnombre1
 member

 REF: 714112
 02/03/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Aimons les autres autant que nous-mmes!
Hy yu người cũng như yu mnh!

Tui th hỗng dm cười ai hết.., tại v .., đẹp xấu g th tui cũng iu hết chơn thui. Hi, hi, hiiiii (:

 

 sinnombre1
 member

 REF: 714130
 02/06/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


...............
...............

Nghĩ tới ng bể tim thui.
...............
ng ở đu trn thế giới n ri?
...............
Đừng c để tui bể tim đợi ng nha!!!
 

 sinnombre1
 member

 REF: 714164
 02/08/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.........
Người anh yu.. ui
Nhớ em.. anh nhớ w Chời! (: (: (:
Muội Muội (妹妹) Mei Mei ui,

Mei Mei nghe nại bi nhạc n (我怎麼哭了) với Cơ Cơ nha.

亲爱的 = W i n = I love you! = Je t'aime!

Thn i (i = yu = 爱),

 

 sinnombre1
 member

 REF: 714474
 03/05/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mei Mei ui,

Cũng gần cả thng ri khng gặp, nhớ em w chời nun thui. (:

Mei Mei nghe bi nhạc 夢中的婚禮 (Lễ Cưới Trong Đm Mơ / Mariage D' Amour) n với Cơ Cơ mụt cht đi nha.

Cơ Cơ chc Mei Mei sớm gặp mụt ngừ mờ Mei Mei iu v cũng iu Mei Mei nhu thịt n nhu nha.


亲爱的 = W i n = I love you! = Je t'aime!

Thn i (i = yu = 爱),夢中的婚禮--理查克萊德門演奏,黃嘉千演唱


Mariage D' Amour - Richard Clayderman


 

 laoton
 member

 REF: 714516
 03/09/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em van dep nhu ngay dau moi gap
Cung ma hong va moi tham huong xuan
Anh dam say ngay ngat lan ban khuang
Uoc chi duoc lai lan dau tien ay

Khoe khong Tim. Lau roi kg gap thay e van yeu doi va xinh lam nhu xua.


 

 tuatethy
 member

 REF: 714532
 03/11/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hai chị em nầy dzễ thương thật


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network