Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> Ngắm "ngi nh kỳ dị" của con gi cố Tổng b thư Trường Chinh tại Đ Lạt(ST)

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 83486
 03/15/2017Ngắm "ngi nh kỳ dị" của con gi cố Tổng b thư Trường Chinh tại Đ Lạt(ST)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienNgắm "ngi nh kỳ dị" của con gi cố Tổng b thư Trường Chinh tại Đ Lạt

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 huutrinon
 member

 REF: 714602
 03/16/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Trn đy l 1 tấm hnh m thần đn HU đ di dời từ trang web bn kia wa trang web NCD ny, để đnh dấu ci nhn thức thẩm mỹ của nữ kiến trc sư Đặng Việt Nga(con gi của cố tổng b thư Trường Chinh)... Nếu thị trưởng Đ-Lạt l 1 người Fp,th c ĐVN chắc sẽ khg được cấp giấy fp xy cất ngi biệt thự trn ! v l do thẩm mỹ,chớ khg fải v l do chnh trị !... Khg biết c Nga tốt nghiệp bằng cấp kiến trc sư, từ trường đại học no ??...


Một kiểu mẫu của 1 chiếc khăn qung cổ...


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network