Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 0
Total Posts/Gp kiến: 1

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
tichtakiemphap

Date   9/25/2008 8:32:22 AM
Gender Male 
Marital status Divorced 
Country Vietnam 
Educational AA (2 years college) 
Occupation Thu cong my nghe 
About me Tự hỏi mnh trng đợi điều g ở nơi được đồn thổi l lắm tr hư ảo như chốn ny? Nơi m cho d bạn c l chuyn gia bnh kẹo th cũng khng phn biệt nổi đu l vin kẹo đu l vin đạn bọc đườngThi th... của tin gọi một cht ny lm ghi, thử xem chốn giang hồ hiểm c đến cỡ no! Thch gần thin nhin, lnh xa chốn phồn hoa đ hội. Cả đời như ếch ngồi ngp bờ ao, Ngay đến gi lng bn kia c khc g gi lng bn đy cũng khng biết nữa l... 
   
  Send Email/Goi Email to tichtakiemphap
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2021 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U[email protected] qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l