Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: smith2020
ID:
151365

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 1/16/2006 8:58:23 AM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1974 
City TP saigon Saigon 
Country Nước Vietnam 
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm) 
Weight Nặng 160 lbs (73 kg) 
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn Some college 
Occupation NN footballer and businessman 
Drinking Uống Rượu Light Drinker 
Smoking Hút thuốc Light smoker 
About me Giới thiệu am a good black man from african but am living in vietnam for so long  
Looking T́m am looking for a good repondsible woman that can take caring of man,and i need a serious relationship ok 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network