Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: lizzylove4u
ID:
367434

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 8/10/2012 3:33:52 PM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1986 
City TP alaska AK 
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm) 
Weight Nặng 135 lbs (62 kg) 
Religion Tôn Giáo Atheist
Education Học-Vấn High School graduate 
Occupation NN student 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu i am a nice looking young lady with love and care, searching for love and care some one in my life some one with honest some one who i will give my heat my soul and my every things believe me when you find true love in your life you found and happiness in your life some one who will love me for what i am not who i am, the right man in my life who will show me love and caring  
Looking T́m love and care love and care love and care love and care love and care love and care love and care love and care love and care  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network