Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: sambagood
ID:
406505

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 3/31/2018 1:22:06 AM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1970 
City TP Dakar AZ 
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm) 
Weight Nặng 150 lbs (69 kg) 
Religion Tôn Giáo Alternative
Education Học-Vấn Some college 
Occupation NN santed 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Light smoker 
About me Giới thiệu What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile About the person I want to meet What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile 
Looking T́m What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile About the person I want to meet What shall i say now about me??? , Well i will surely tell you all you need to know about me the moment you show interest on my Profile 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network